Υγεία

Σύντομη περιγραφή των παροχών υγείας, σε συνεργασία με τη Generali Hellas

Ασφαλιστική ΕταιρείαGenerali Hellas
Κεφάλαιο50.000€ κατ’ άτοµο και κατ’ έτος
Ασθένεια ή ΑτύχηµαΚαι τα δύο
Μικτά / ΚαθαράΑτοµικό 238€ / 206,96€, ∆ιπλό 476€ / 413,91€, Οικογενειακό 714€ / 620,87€
∆όσεις ΕξόφλησηςΕλάχιστη 119€. Άρα Ατοµικό εξαµηνιαίο, ∆ιπλό τριµηνιαίο, Οικογενειακό ∆ιµηνιαίο
ΗλικίεςΗλικία Εισόδου Κυρίως Ασφαλισµένου: 18 ετών – 68 ετών
Ηλικία Εισόδου Άγαµων τέκνων: 14 ηµερών – 19 ετών ή 25 ετών αν φοιτά (βεβαίωση). Ηλικία Εξόδου: 70 ετών
Αριθµός εξαρτωµένων µελώνΚανένας περιορισµός, όσα πραγµατικά είναι
∆ιαδικασία Ασφάλισης∆ΕΝ απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις, ούτε ιατρικό ιστορικό
Οι προϋπάρχουσες (γνωστές ή άγνωστες) καλύπτονται 24 µήνες µετά
Έναρξη ΑσφάλισηςΗ πλησιέστερη από την εποµένη 1η ή 15η του µήνα
ΕξαιρέσειςΑναφέρονται στους όρους του συµβολαίου που παραλαµβάνει ο πελάτης εκτενώς
∆ιαδικασία Αποζηµίωσης• Πρωτότυπα Τιµολόγια
• Εισιτήριο – Εξιτήριο, σε περίπτωση νοσηλείας
• Ιατρική βεβαίωση, σε περίπτωση χειρουργείου
Αναγγελία Εισαγωγής∆εν χρειάζεται
Συµβεβληµένες Κλινικές∆ΕΝ υπάρχουν. Εισαγωγή του ασφαλισµένου σε οποιαδήποτε κλινική στον κόσµο
∆ίκτυο Γιατρών - ∆ιαγνωστικών3.000 γιατροί όλων των ειδικοτήτων µε πανελλαδική κάλυψη
∆ιαγνωστικά κέντρα Euromedica και πολλά άλλα, κατά τόπους
∆ιατίθεται λίστα γιατρών – διαγνωστικών κέντρων για ενδεικτική, όµως, χρήση
Πού απευθύνεταιΑνασφάλιστους, Ασφαλισµένους, Ασφαλισµένους ιδιωτικής ασφάλισης (ως συµπληρωµατικό), Οικογένειες, Πολύτεκνους, Προσωπικό επιχειρήσεων, Αλλοδαπούς εν Ελλάδι.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Νοσηλεία σε ιδιωτική ΚλινικήΗµερήσιο επίδοµα µέχρι 500€ (σε πραγµατικά έξοδα) από την 1η µέρα έως την 45η ανά περιστατικό
Νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείοΗµερήσιο επίδοµα µέχρι 250€ (σε πραγµατικά έξοδα) από την 1η µέρα έως την 45η ανά περιστατικό
Χειρουργείο σε ιδιωτική κλινικήΧειρουργικό Επίδοµα (σε πραγµατικά έξοδα), βάσει ταξινόµησης επεµβάσεων (περιγράφεται σε λίστα)

• Πολύ µικρή 250€
• Μικρή 500€
• Μεσαία 1.500€
• Μεγάλη 3.000€
• Βαρεία 5.000€
Χειρουργείο σε δηµόσιο νοσοκοµείοΧειρουργικό Επίδοµα (σε πραγµατικά έξοδα), βάσει ταξινόµησης επεµβάσεων (περιγράφεται σε λίστα)

• Πολύ µικρή 125€
• Μικρή 250€
• Μεσαία 750€
• Μεγάλη 1.500€
• Βαρεία 2.500€
Επίδοµα Μη Χρήσης (ιδιωτ. ή δημόσιο νοσοκομείο)Αν καλυφθούν όλα τα έξοδα από άλλο φορέα, παρέχεται το 20% του µέγιστου ορίου του επιδόµατος της ιδιωτικής κλινικής. Π.χ. Ηµερήσια νοσηλεία 100€.
Συντονιστικό ΚέντροΚαθοδηγεί τον πελάτη για Α/Βάθµια περίθαλψη
Επισκέψεις σε γιατρούςΑπεριόριστες επισκέψεις σε συµβεβληµένους γιατρούς από 15€ έως 25€
∆ιαγνωστικές εξετάσειςΑπεριόριστες σε τιµές ΦΕΚ, σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα
ΕπιπλέονCheck up 15€, Οδοντίατροι 50% έκπτωση, Φυσικοθεραπείες 20€