Κατοικία – Πυρός

Με μια ασφάλεια κατοικίας και, δη, μια ασφάλεια πυρός, μπορείτε προστατέψετε την περιουσία σας.
Το σπίτι μας στεγάζει την οικογένεια και τα όνειρά μας…
Αξίζει, λοιπόν, αναμφισβήτητα μιας προνομιακής ασφαλιστικής κάλυψης.
Η εταιρεία μας, με αρωγό την πολύτιμη εμπειρία της στον ασφαλιστικό κλάδο και, πάντα, με άψογο επαγγελματισμό, μπορεί να σας παράσχει ασφαλιστήρια οικίας και πυρός, με μοναδικά προνόμια και παροχές!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΑΠΟ 1* ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1000 €

*για δάνειο 100.000 € τα ετήσια ασφάλιστρα είναι 100 €

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ