Αυτοκίνητο

Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Εξάμηνα ασφάλιστρα Νομού Θεσσαλονίκης

ΙΠΠΟΙΒΑΣΙΚΟ 
0-666
7-870
9-1078
11-1284
13-ΑΝΩ87


Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν
1) Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων
2) Προστασία ασφαλίστρου
3) Φροντίδα ατυχήματος
4) Υλικές ζημιές κατά τη μεταφορά από Ferry Boat
5) Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
6) Νομικές Συμβουλές
7) Προσωπικό ατύχημα οδηγού