Αστική Ευθύνη Ιατρών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΛYΨΕΙΣΣΧΕΔΙΟ ΑΣΧΕΔΙΟ BΣΧΕΔΙΟ Γ
Σωματικές Βλάβες (Θάνατος)50.000 €75.000 €100.000 €
Υλικές Ζημιές50.000 €75.000 €100.000 €
Ομαδικό Ατύχημα50.000 €75.000 €100.000 €
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας ανά έτος100.000 €150.000 €200.000 €

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ158 €210 €263 €
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ135 €180 €225 €

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ