Αλλοδαποί

Ασφάλεια Αλλοδαπών

Η εταιρεία μας παρέχει ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων & νοσοκομειακού επιδόματος για όλους τους αλλοδαπούς. Καλύπτουμε θάνατο από ατύχημα, πρόκληση ολικής ή μερικής ανικανότητας, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και επίδομα ανά ημέρα νοσοκομειακής νοσηλείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ15.000€
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ15.000€
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ %15.000€
ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ10.000€
ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ10.000€
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΣ1.500€

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΗΛΙΚΙΕΣΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
3 ΜΗΝΩΝ – 40 ΕΤΩΝ90€
41 ΕΤΩΝ – 65 ΕΤΩΝ110€
66 ΕΤΩΝ –75 ΕΤΩΝ150€